In English
The syllabus for RVG533 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG533.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG533 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG533.pdf