In English
The syllabus for RVG532 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG532.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG532 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG532.pdf