In English
The syllabus for RVG531 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG531.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG531 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG531.pdf