In English
The syllabus for RVG530 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG530.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG530 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG530.pdf