In English
The syllabus for RVG529 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG529.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG529 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG529.pdf