In English
The syllabus for RVG528 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG528.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG528 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG528.pdf