In English
The syllabus for RVG527 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG527.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG527 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG527.pdf