In English
The syllabus for RVG526 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG526.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG526 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG526.pdf