In English
The syllabus for RVG525 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG525.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG525 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG525.pdf