In English
The syllabus for RVG524 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG524.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG524 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG524.pdf