In English
The syllabus for RVG523 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG523.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG523 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG523.pdf