In English
The syllabus for RVG522 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG522.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG522 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG522.pdf