In English
The syllabus for RVG313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG313.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG313.pdf