In English
The syllabus for RVG312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG312.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG312.pdf