In English
The syllabus for RVG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG304.pdf