In English
The syllabus for RVG029 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG029.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG029 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG029.pdf