In English
The syllabus for RVG024 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG024.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG024 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG024.pdf