In English
The syllabus for RVG021 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG021.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG021 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG021.pdf