In English
The syllabus for RVG016 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG016.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG016 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG016.pdf