In English
The syllabus for RVA702 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA702.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA702 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA702.pdf