In English
The syllabus for RVA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA301.pdf