In English
The syllabus for RVA011 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA011.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA011 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA011.pdf