In English
The syllabus for RVA010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA010.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA010.pdf