In English
The syllabus for RVA009 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA009.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA009 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA009.pdf