In English
The syllabus for RVA008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA008.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA008.pdf