In English
The syllabus for RVA007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA007.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA007.pdf