In English
The syllabus for RVA006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA006.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA006.pdf