In English
The syllabus for RVA005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA005.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA005.pdf