In English
The syllabus for RVA004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA004.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA004.pdf