In English
The syllabus for RVA002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA002.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA002.pdf