In English
The syllabus for RVA001 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA001.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA001 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA001.pdf