In English
The syllabus for RVA000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVA000.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVA000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVA000.pdf