In English
The syllabus for RGMRK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RGMRK.pdf


In Swedish
Kursplanen för RGMRK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RGMRK.pdf