In English
The syllabus for PSG315 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PSG315.pdf


In Swedish
Kursplanen för PSG315 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PSG315.pdf