In English
The syllabus for PSG016 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PSG016.pdf


In Swedish
Kursplanen för PSG016 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PSG016.pdf