In English
The syllabus for PSG015 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PSG015.pdf


In Swedish
Kursplanen för PSG015 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PSG015.pdf