In English
The syllabus for PEG502 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PEG502.pdf


In Swedish
Kursplanen för PEG502 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PEG502.pdf