In English
The syllabus for PEG501 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PEG501.pdf


In Swedish
Kursplanen för PEG501 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PEG501.pdf