In English
The syllabus for PEG315 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PEG315.pdf


In Swedish
Kursplanen för PEG315 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PEG315.pdf