In English
The syllabus for PEG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PEG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för PEG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PEG308.pdf