In English
The syllabus for PEA700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here PEA700.pdf


In Swedish
Kursplanen för PEA700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här PEA700.pdf