In English
The syllabus for OMU103 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMU103.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMU103 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMU103.pdf