In English
The syllabus for OMU102 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMU102.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMU102 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMU102.pdf