In English
The syllabus for OMG109 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG109.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG109 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG109.pdf