In English
The syllabus for OMG108 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG108.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG108 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG108.pdf