In English
The syllabus for OMG107 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG107.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG107 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG107.pdf