In English
The syllabus for OMG106 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG106.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG106 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG106.pdf