In English
The syllabus for OMG105 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG105.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG105 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG105.pdf