In English
The syllabus for OMG104 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG104.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG104 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG104.pdf