In English
The syllabus for OMG103 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG103.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG103 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG103.pdf